Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.