Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

3.6.2013Wout Decré

Metacognitie

Onder  ‘Metacognitie’ wordt eerst uitgelegd wat metacognitie algemeen inhoudt.  Eerst wordt de term metacognitie opgesplitst in twee domeinen: ‘leren leren’ en het bredere sociaal-emotionele veld. Hieronder zal dieper ingegaan worden op het belang van metacognitie voor het leren.

Volgende onderwerpen komen aan bod: ontwikkeling metacognitie, metacognitie en leren, efficiënt leren, effectieve metacognitieve strategieën, metacognitie bij kinderen met leerproblemen of leerstoornissen. Voor metacognitie in brede zin verwijzen we naar de Denkfabriek.

In de pagina links zijn praktische uitwerkingen van metacognitie terug te vinden voor in de therapeutische praktijk.

 

Wat is metacognitie?

Beeld: Taking-Me-Away-by-Mayank-Thammalla

Lees meer

Ontwikkelen van metacognitie

Veenman et al. (2006) beschrijft de ontwikkeling van metacognitie als volgt. Kinderen ontwikkelen inzicht in gedachten (“theory of mind”) op de leeftijd van drie tot vijf jaar (Jacobse, 2007). De vorming van een theory of mind gaat vooraf aan de metacognitie (Weterings, 2012).

Lees meer

Metacognitie en leren

Om inzicht te verwerven tijdens het leren zijn er zowel cognitieve als metacognitieve elementen nodig. Leerlingen bouwen kennis op met behulp van cognitieve strategieën en ze begeleiden, sturen en evalueren hun leren door metacognitieve strategieën te gebruiken.

Lees meer

Efficiënt leren

In de literatuur zijn er drie belangrijke feiten terug te vinden over leren (Mc Guire, 2012). Eerst en vooral is actief leren meer duurzaam dan passief leren. Ten tweede is metacognitie belangrijk voor het leren. Ten derde is het niveau waarop het leren plaatsvindt belangrijk (de taxonomie van Bloom).

Lees meer

Metacognitieve vaardigheden trainen

Veel studenten  denken niet na over hoe ze denken. Hierdoor hebben  ze geen controle over hun informatieverwerking. Ze slagen er niet om te komen tot zelfplanning, zelfcontrole, zelfregulering, zelfbevraging, zelfreflectie en zelfherziening. Deze metacognitieve strategieën zijn noodzakelijk bij het kritisch denken en leren. [Asia e-University, 2009]

Algemene tips

Sommige educatieve programma’s moedigen studenten aan om “metacognitieve gesprekken” met zichzelf te houden, zodat ze kunnen “praten” met zichzelf over hun leren, de uitdagingen die ze tegenkomen, en de manieren waarop ze zichzelf kunnen corrigeren en  blijven leren. [Scanlon & Boston College, 2012]

Lees meer

Metacognitie bij kinderen met leerproblemen en leerstoornissen

Uit onderzoek blijkt dat metacognitieve vaardigheden een rol spelen in het begrijpen van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen.

Lees meer

Metacognitieve trainingsprogramma's

Opdat een metacognitieve training effect kan hebben, moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

Lees meer

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven