Metacognitie:
Hoe denkvaardigheid je hele leven kan bepalen

Metacognitie:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

Niets maakt zo duidelijk wat metacognitieve vaardigheden voor je doen als de confrontatie met de afwezigheid ervan. Mensen wiens prefrontale neurale parcours door allerlei oorzaken ontoegankelijk geworden of beschadigd zijn, gaan functioneren in een soort ‘God-Mode’. Ze ervaren de afstand tussen denken en werkelijkheid niet langer en gaan alles wat ze denken en voelen als […]

Wout Decré0

Leren over leren

Sommige kinderen hebben een enorme voorsprong tegen de tijd dat ze in de klas gevraagd worden om te reflecteren. Daar hebben ze via hun ouders/verzorgers al vaak mee geoefend. Anderen hebben net heel weinig ervaring opgedaan met rationeel denken en mentaliseren. Daarbij komt nog dat het hele hersengebied dat onze metacognitie als een centraal besturingssysteem […]

Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven

De CEO in jezelf Sommige mensen hebben wat we vaak een aangeboren leiderschap noemen. We schrijven zulke mensen eigenschappen als charisma en uitstraling toe, innemendheid en intelligentie, overzicht en creativiteit. Emotioneel intelligente mensen (hoog EQ) hebben als leidinggevenden meer voordelen dan mensen met een grote intelligentie (hoog IQ). Emotionele intelligentie gaat over het hebben van […]

Wout Decré0

Meta als mentor

Metacognitie komt van het Griekse meta (over) en cognos (denken) en betekent dus letterlijk “denken over denken”. Metacognitie is een denkactiviteit waarbij we ons bewust worden van onze gedachten. Het bewustworden van wat we denken en voelen op een bepaald moment en tegelijk voor ogen kunnen houden wat we in dat moment willen bereiken geeft […]

Wout Decré0

Hersenen: De prefrontale cortex

De evolutionaire ontwikkeling van de mens leert ons veel over de verschillende delen van onze hersenen en hun functies. Het oudste deel van onze hersenen kan je beschouwen als een soort reptielengebied in de hersenstam dat op een onbewuste manier onze levens- en overlevingsinstincten regelt. De kernfunctie van deze delen van de hersenen is ‘overleven’ […]