Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

31.5.2013Wout Decré

Mindset

Professor Carol Dweck, psychologe aan de Stanford universiteit, deed meer dan twintig jaar onderzoek naar leermotivatie. Zij bewees dat de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden en talenten kijkt (mindset), in hoge mate bepaalt hoe je jezelf zal ontwikkelen (Dweck, 2006). De mindset omvat krachtige gedachten over jezelf (overtuigingen) die bepalen wie je bent en wat je doet.

Carol Dweck onderscheidt twee soorten mindsets: de fixed mindset (vaste mindset) en de growth mindset (groeimindset). Deze mindsets hebben elk een andere opvatting over wat succes, inspanning, falen en bekrachtigen inhoudt. Bovendien bepaalt de soort mindset of je een leerder (growth mindset) of niet-leerder (fixed mindset) bent. De mindset heeft een invloed op je hele leven: persoonlijke ontwikkeling, schoolprestaties, werk, relaties, …  aan jou om zelf te bepalen welke mindset je toepast, het goede nieuws is dat verandering van een vaste mindset naar een groeimindset mogelijk is.

Soorten mindsets

Fixed mindset versus Growth mindset

Lees meer

Wat is succes?

Betekenis van succes: Benjamin Barber, een eminente socioloog zei: “Ik verdeel de wereld niet in de zwakke mensen en sterke mensen, of successen en mislukkingen. Ik verdeel de wereld in leerders en niet-leerders.” (Dweck, 2006)

Lees meer

Mindset veranderen

Hoe verander je een mindset?  Bij kinderen en volwassenen of bij jezelf?

Mindset van kinderen veranderen

Kinderen bekrachtigen voor hun leerproces. Onderzoek heeft aangetoond dat het bekrachtigen van studenten voor hun leerproces meer voordelen oplevert op lange termijn dan hen te vertellen dat ze slim zijn wanneer ze slagen (Dweck, 2006).

Lees meer

Mindset van volwassenen veranderen

Mindsets zijn een belangrijk deel van je persoonlijkheid, maar je kan ze veranderen. Alleen maar door te weten over de twee mindsets, kan je beginnen denken en reageren op andere manieren (Dweck, 2006).  De mindset van volwassenen kan veranderd worden door middel van breinleren en/of een growth mindsetplan.

Lees meer

Mensen die niet willen veranderen

Er zijn twee soorten fixed mindset-mensen. De ene groep vindt dat de wereld moet veranderen en niet zijzelf (Dweck, 2006). Ze vinden dat ze recht hebben op iets beter: een betere job, huis, echtgenoot, …. De wereld zou hun speciale talenten moeten erkennen en hen gepast moeten behandelen. De andere groep vindt dat er niets veranderd moet worden: ‘Mijn leven is perfect.’ (Dweck, 2006). Deze mensen rennen vaak weg van hun problemen. Wanneer er problemen opduiken in hun leven, betekent dit immers dat zij gebrekkig zijn. Het is gemakkelijker om te geloven dat alles goed loopt dan de confrontatie aan te gaan met (onderliggende) problemen.

Lees meer

Behoud van verandering

Wanneer mensen hun mindset veranderen, moet deze verandering behouden worden. Wanneer een probleem opgelost is, stoppen mensen vaak met wat ze deden om het probleem  op te lossen. Wanneer je  je eenmaal beter voelt, stop je met je medicatie te nemen. Maar verandering werkt niet op deze manier.

Lees meer

Belang van inspanning

Volgens de fixed mindset, is inspanning alleen voor mensen met gebreken. En wanneer mensen al weten dat ze niet goed zijn in iets, dan hebben ze niets te verliezen door te proberen. Maar wanneer je wilt beschouwd worden als een getalenteerd iemand of een genie, dan heb je veel te verliezen.

Lees meer

Betekenis van falen

In de fixed mindset is het niet genoeg om te slagen, slim te lijken of getalenteerd te zijn. Je moet perfect zijn, foutloos. Immers als je getalenteerd bent voor iets dan kan je het, anders niet. Het verlangen om jezelf als perfect te zien, wordt vaak ‘CEO-disease’ genoemd (Dweck, 2006). Een tegenslag in de fixed mindset kan dan ook traumatisch zijn.

Lees meer

Boodschappen over falen

Er is een sterke (fixed mindset) boodschap in onze maatschappij over hoe je het zelfvertrouwen van kinderen kan verhogen: ‘Bescherm je kinderen van falen!’ (Dweck, 2006). Dit helpt op korte termijn, namelijk bij het directe probleem van teleurstelling van het kind. Het kan echter schadelijk zijn op lange termijn. Kinderen hebben nood aan eerlijke en constructieve feedback. Wanneer ze ervoor beschermd worden zullen ze niet goed leren. Advies, coaching en feedback worden dan als negatief en ondermijnend ervaren. [Dweck, 2006]

Lees meer

Constructieve kritiek

We willen aan kinderen constructieve kritiek geven. Maar veel goedbedoelde kritiek, is vol van beoordeling van het kind. Constructief wil zeggen dat het je kind helpt om iets te herstellen, een beter product te maken of beter te presteren.

Lees meer

Bekrachtigen en labels

Het gevaar van bekrachtigen en positieve labels

Het gevaar van negatieve labels

Negatieve labels, zoals stereotypen, beschadigen prestaties. Onderzoek door Claude Steele en Joshua Aronson toont aan dat zelfs het zien van een vakje om je ras of geslacht aan te geven het stereotype in je geest kan activeren en je testscore kan verlagen (Dweck, 2006).

Lees meer

Bekrachtigen om te groeien

Wanneer een kind iets geweldigs heeft gedaan, is het goed om hem/haar enthousiast te bekrachtigen. Hierbij moeten we echter opletten dat we niet de intelligentie of het talent bekrachtigen. Dit geeft het kind tijdelijk een ‘boost’, maar verhindert op lange termijn het leren.

Lees meer

Mindsetlessen

Leren over de groeimindset kan leiden tot een grote verschuiving in de manier waarop mensen denken over zichzelf en hun leven (Dweck, 2006). Aan kinderen en jongeren kan op school een growth mindset aangeleerd worden door middel van een growth mindset workshop of het softwareprogramma Brainology.

Breinleren

Brainology is een Engelstalig, educatief softwareprogramma dat de prestaties van leerlingen vergroot door het ontwikkelen van een growth mindset. Het programma werd ontwikkeld op basis van het onderzoek van professor Carol Dweck en het wordt gebruikt om studenten te helpen succesvolle actieve leerders te worden.

Lees meer

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven