Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

31.5.2013Wout Decré

Over ons

De Groeipraktijk wil bijdragen tot de groei van kinderen, jongeren en volwassenen. De praktijk is voortdurend op zoek naar nieuwe groeimethodes die in therapie toegepast kunnen worden. Er wordt gewerkt vanuit de sterktes en talenten (volgens Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek) en nagegaan hoe zij deze het beste kunnen ontwikkelen. Mindset (Dweck, 2006) en metacognitie kunnen bijdragen tot de groei van kinderen, jongeren en volwassenen.

Onder Going meta vind je een krachtig leerplatform.

In een eerste deel van dit leerplatform wordt metacognitie besproken. Metacognitie of letterlijk “denken over denken” (meta = over, cognos = denken) is het actief monitoren en daarop gebaseerd sturen (regelen) van cognitieve processen om cognitieve doelen te bereiken (Vos, 2002). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee grote domeinen: leren leren  en het psychosociale aspect. Hier wordt het belang van metacognitie voor het leren verder besproken. In de blog: ‘de denkfabriek’ komen voortdurend ook de metacognitieve vaardigheden in brede zin aan bod. Volgende onderwerpen komen in dit leerplatform aan bod: ontwikkeling van metacognitie, metacognitie en leren, efficiënt leren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toepassing van metacognitie in scholen en in de therapeutische praktijk.

Een volgend deel gaat over mindset. Mindsets zijn krachtige overtuigingen die bepalen wie je bent en wat je doet. Er zijn twee soorten mindsets: de fixed en de growth mindset. Uit onderzoek van professor Carol Dweck (2006) blijkt dat de soort mindset bepaalt hoe je jezelf zal ontwikkelen. De meeste mensen hebben een fixed mindset (vaste mindset). Zij geloven dat hun eigenschappen (intelligentie, persoonlijkheid, talenten) vast staan en niet kunnen veranderen. Deze fixed mindset belemmert de persoonlijke groei van mensen. De growth mindset (groeimindset) daarentegen bevordert de groei. Mensen met een growth mindset geloven dat hun eigenschappen ontwikkeld kunnen worden door middel van hard werken en toewijding. Deze visie leidt tot een liefde voor leren en een grote gedrevenheid. Volgens de growth mindset kan iedereen veranderen en groeien door ervaring en inspanning.

In dit leerplatform wordt eerst een theoretische achtergrond over mindset gegeven. Volgende aspecten komen aan bod: soorten mindset, succes, inspanning, falen, bekrachtigen en labels. Vervolgens wordt uitgelegd hoe mensen kunnen veranderen naar een growth mindset. Er wordt nagegaan hoe mindset geïntegreerd kan worden in het leven, in de school en in de therapie.

In een derde link van going meta verzamelen we de inzichten rond feilbaar denken.

In de bibliografie vind je de literatuurlijst van de geraadpleegde werken.

Veel plezier ermee!!

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven