Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

4.6.2013Wout Decré

Metacognitieve vaardigheden trainen

Veel studenten  denken niet na over hoe ze denken. Hierdoor hebben  ze geen controle over hun informatieverwerking. Ze slagen er niet om te komen tot zelfplanning, zelfcontrole, zelfregulering, zelfbevraging, zelfreflectie en zelfherziening. Deze metacognitieve strategieën zijn noodzakelijk bij het kritisch denken en leren. [Asia e-University, 2009]

Onderzoek toont aan dat metacognitieve vaardigheden kunnen onderwezen worden aan leerlingen om hun leren te verbeteren (Nietfeld & Shraw, 2002; Thiede, Anderson, & Therriault, 2003). Het onderwijzen van metacognitieve vaardigheden zou bewust geïntegreerd moeten worden in het onderwijs van diverse disciplines en leeftijdsgroepen (Kryza, 2012). We moeten leerlingen leren om metacognitief te worden, zichzelf te evalueren en monitoren, van zodra ze naar school gaan (Kryza, 2012).

In wat volgt worden eerst enkele algemene tips gegeven om de metacognitieve ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Vervolgens wordt uitgelegd hoe het algemeen metacognitief bewustzijn bevorderd kan worden.

 

Algemene tips

Sommige educatieve programma’s moedigen studenten aan om “metacognitieve gesprekken” met zichzelf te houden, zodat ze kunnen “praten” met zichzelf over hun leren, de uitdagingen die ze tegenkomen, en de manieren waarop ze zichzelf kunnen corrigeren en  blijven leren. [Scanlon & Boston College, 2012]

Lees meer

Metacognitie bij kinderen met leerproblemen en leerstoornissen

Uit onderzoek blijkt dat metacognitieve vaardigheden een rol spelen in het begrijpen van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen.

Dyscalculie

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de kinderen met rekenstoornissen onvoldoende leeftijdsadequate kennis en vaardigheden heeft. Zij hebben bovenop hun dyscalculie een metacognitieve copathologie. [Desoete, 2007-2008]

Lees meer

Dyslexie

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben met de metacognitieve aspecten van leren (Tunmer & Chapman, 1996). Ze leren wel op eenzelfde wijze als andere leerlingen (Biezeman, 2008), maar hebben hierbij ondersteuning nodig. De ondersteuning moet gericht zijn op het bewust leren toepassen van strategieën (Biezeman, 2008).

Lees meer

Metacognitieve trainingsprogramma's

Opdat een metacognitieve training effect kan hebben, moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

Lees meer

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven