Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

4.6.2013Wout Decré

Het gevaar van negatieve labels

Negatieve labels, zoals stereotypen, beschadigen prestaties. Onderzoek door Claude Steele en Joshua Aronson toont aan dat zelfs het zien van een vakje om je ras of geslacht aan te geven het stereotype in je geest kan activeren en je testscore kan verlagen (Dweck, 2006).

Bijna alles dat je herinnert dat je zwart of vrouw bent voordat je een test aflegt over een onderwerp waarvan verwacht wordt dat je niet goed in bent (stereotype), zal je testscore duidelijk verlagen. In veel van hun studies behaalden zwarten eenzelfde prestatie als blanken, net zoals vrouwen ten aanzien van mannen, er werd dan geen stereotype uitgelokt. Maar wanneer er meer mannen in de kamer waren dan vrouwen voor een wiskundetest, daalde de testscore van de vrouwen. Het stereotype ‘vrouwen zijn slechter in wiskunde dan mannen’ werd dan uitgelokt. De (vaak onbewuste) vrees van de vrouwen om dit stereotype te bevestigen, zorgde ervoor dat de prestaties van de groep lager kwamen te liggen waarmee het stereotype inderdaad bevestigd werd. [Dweck, 2006]

Uit onderzoek van Dweck blijkt dat mensen met een fixed mindset kwetsbaarder zijn voor stereotypes. Wanneer mensen denken in termen van vaste eigenschappen, zijn ze vatbaarder voor stereotypen. Negatieve stereotypen zeggen: “Jij en je groep zijn blijvend inferieur.” In de fixed mindset zijn zowel positieve als negatieve labels slecht (Dweck, 2006). Wanneer je een positief label hebt, ben je bang om het te verliezen. Wanneer je een negatief label krijgt, ben je bang om het te verdienen. [Dweck, 2006] Bij mensen met een growth mindset, verstoort het stereotype niet de prestaties. Zij geloven niet in blijvende minderwaardigheid. Wanneer je achterop bent ten aanzien van de rest, dan zal je harder moeten werken om de anderen in te halen. Door de growth mindset zijn mensen ook in staat om te doen wat ze kunnen en willlen doen, zelfs in een bedreigende situatie.

Een growth mindset helpt mensen om vooroordelen te herkennen, het standpunt van iemand anders te zien en het stereotype aan te vechten. Ze laten zich niet afschrikken door het stereotype, maar behouden hun zelfvertrouwen en blijven hun vaardigheden verder ontwikkelen. [Dweck, 2006] Kortom de growth mindset laat mensen, zelfs diegene die het doelwit zijn van negatieve labels, hun brein volledig gebruiken en ontwikkelen. Hun hoofden zijn niet gevuld met beperkende gedachten, een fragiel gevoel van erbij te horen en het geloof dat andere mensen hen kunnen bepalen. [Dweck, 2006]

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven