Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

4.6.2013Wout Decré

Betekenis van falen

In de fixed mindset is het niet genoeg om te slagen, slim te lijken of getalenteerd te zijn. Je moet perfect zijn, foutloos. Immers als je getalenteerd bent voor iets dan kan je het, anders niet. Het verlangen om jezelf als perfect te zien, wordt vaak ‘CEO-disease’ genoemd (Dweck, 2006). Een tegenslag in de fixed mindset kan dan ook traumatisch zijn.

Bovendien geeft deze mentaliteit geen goed recept om tegenslagen te overwinnen. Er wordt immers vanuit gegaan dat als je faalt, je niet over de competentie beschikt, m.a.w. dat je een mislukkeling bent. Tegenslagen zorgen voor ontmoediging. Wanneer je niet direct slaagt, wilt dit zeggen dat je het toch niet kan. Waarom zou je je er dan nog voor inspannen? [Dweck, 2006] De growth mindset daarentegen heeft een geheel andere visie op falen. Falen kan een pijnlijke ervaring zijn, maar het bepaalt je niet. Slechts door fouten te maken en eruit te leren kan je groeien. Fouten maken is een rijkdom. [Dweck, 2006]

Volgend experiment van Carol Dweck (2006) verduidelijkt de verschillende visie over falen. Studenten uit de zevende graad vertelden over hoe ze zouden reageren op een academische mislukking, een slechte score op een test van een nieuw vak. Studenten met de growth mindset, zeiden dat ze harder zouden studeren voor de volgende test. Maar studenten met de fixed mindset zeiden dat ze minder zouden studeren voor de volgende test. Wanneer je de vaardigheid niet hebt, waarom zou je je tijd er dan aan verspillen? Bovendien overwogen ze om de volgende keer af te kijken.

Wanneer je de capaciteiten niet hebt, zoek je gewoon naar een andere manier om toch te slagen zonder jezelf te moeten inspannen. Meer zelfs, in plaats van te proberen om te leren van de fouten en deze te verbeteren, probeerden mensen met de fixed mindst hun zelfvertrouwen te herstellen. Dit deden ze bijvoorbeeld door na te gaan wie er nog slechter scoorde dan hen op de test. Studenten kregen de kans om, nadat ze een slecht testresultaat hadden behaald, de tests van andere studenten in te kijken. Diegene met de growth mindset keken tests in van mensen die het veel beter hadden gedaan dan hen. Ze wilden hun fouten corrigeren. Maar studenten met de fixed mindset kozen ervoor om tests van mensen in te kijken die een heel zwakke score behaald hadden. Hierdoor konden ze zichzelf beter voelen. Een andere manier waarop mensen met een fixed mindset hun zelfvertrouwen proberen te herstellen is door excuses te maken of de schuld op iets of iemand anders te schuiven. Zo voorkomen ze dat ze als minder intelligent beschouwd zouden worden. [Dweck, 2006]

 

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven