Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

4.6.2013Wout Decré

Mensen die niet willen veranderen

Er zijn twee soorten fixed mindset-mensen. De ene groep vindt dat de wereld moet veranderen en niet zijzelf (Dweck, 2006). Ze vinden dat ze recht hebben op iets beter: een betere job, huis, echtgenoot, …. De wereld zou hun speciale talenten moeten erkennen en hen gepast moeten behandelen. De andere groep vindt dat er niets veranderd moet worden: ‘Mijn leven is perfect.’ (Dweck, 2006). Deze mensen rennen vaak weg van hun problemen. Wanneer er problemen opduiken in hun leven, betekent dit immers dat zij gebrekkig zijn. Het is gemakkelijker om te geloven dat alles goed loopt dan de confrontatie aan te gaan met (onderliggende) problemen.

 

Fixed mindset mensen hebben één ding gemeen, ze willen zichzelf niet veranderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verandering mogelijk is en ze in een groeimindset terecht komen? Eerst en vooral kunnen we hen een vragenlijst laten invullen om na te gaan welke soort mindset ze hebben. Vervolgens wordt gekeken op welke gebieden ze een fixed mindset hebben (bv. intelligentie, werk) en op welke domeinen een growth mindset (bv. creativiteit, sport). Hieruit blijkt dat mindset geen vaststaand gegeven is. De meeste mensen hebben zowel een fixed mindset als growth mindset. Vervolgens kan het verschil tussen beide mindsets uitgelegd worden. Daarbij is het belangrijk de voordelen van de growth mindset te benadrukken. Daarna kan de keuze voorgelegd worden: ‘Wil je verdergaan met een fixed mindset of wil je veranderen naar een growth mindset?’.

 

Om bewuster te worden van beide mindsets kan je als opdracht meegeven om gedurende een week zowel fixed mindset als growth mindset-gedachten te noteren met de situatie erbij beschreven. Dit kan al zorgen voor een gedragsverandering.

 

Verder wordt uitgelegd dat het niet gemakkelijk is om te veranderen naar een growth mindset, maar dat het wel de moeite waard is (Dweck, 2006). Wanneer mensen vasthouden aan een fixed mindset is dat vaak voor een rede. Op een bepaald punt in hun leven zorgde het voor een goed doel voor hen. De fixed mindset vertelde hen wie ze wilden zijn (slim, getalenteerd) en hoe ze dit konden doen (goed presteren). Het valideren van hun vaste talenten zorgde voor zelfvertrouwen en liefde en respect van anderen. Mindsetverandering vraagt mensen om dit op te geven. Het is echter niet gemakkelijk om iets te laten gaan dat gevoeld heeft als je ‘ik’ voor vele jaren en dat je zelfvertrouwen gegeven heeft. En het is al helemaal niet gemakkelijk om het te vervangen met een mindset die je zegt om alle dingen die bedreigend aanvoelen te omarmen: uitdagingen, problemen, kritiek, tegenslagen. [Dweck, 2006]

 

Wanneer je je fixed mindset inruilt voor een growth mindset word je je bewust van hoe onzeker dit voelt (Dweck, 2006).  Er is de bezorgdheid dat je je jezelf niet meer zal zijn. Het kan voelen alsof de fixed mindset je ambitie en individualiteit geeft. Maar denk dan aan wat de growth mindset je op lange termijn te bieden heeft: persoonlijke ontwikkeling (meer jezelf worden), slimmer worden (meer leerkansen aannemen), een grotere motivatie, meer vooruitgang op verschillende gebieden (werk, relaties, …). Kortom een growth mindset draagt bij tot een betere levenskwaliteit.

 

Ten slotte is het belangrijk om niet zomaar volgens een growth mindset te handelen, terwijl je eigenlijk nog volgens een fixed mindset denkt. Dit werkt alleen maar averechts en zorgt ervoor dat je jezelf nog slechter voelt (Dweck, 2006). Stel bijvoorbeeld dat je je voorneemt om meer risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan. Op het einde van de dag kijk je terug door een fixed mindset-bril: Je ziet alleen maar alle fouten en tegenslagen en voelt jezelf slecht. Had ik toch maar geen risico genomen, ik ben een mislukkeling. Wanneer je echter door een growth mindset-bril kijkt, ga je na waarom sommige dingen niet goed gingen en hoe je het de volgende keer beter kan doen.

 

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven