Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

4.6.2013Wout Decré

Mindsetlessen

Leren over de groeimindset kan leiden tot een grote verschuiving in de manier waarop mensen denken over zichzelf en hun leven (Dweck, 2006). Aan kinderen en jongeren kan op school een growth mindset aangeleerd worden door middel van een growth mindset workshop of het softwareprogramma Brainology.

Growth mindset workshop

Vele adolescenten hebben een fixed mindset. Carol Dweck (2006) heeft een workshop ontwikkeld waarin de growth mindset wordt aangeleerd en wordt uitgelegd hoe dit toegepast kan worden op hun schoolwerk. Veel mensen denken over de hersenen als iets mysterieus. Ze weten niet veel over intelligentie en hoe het werkt. Wanneer ze nadenken over wat intelligentie is, geloven veel mensen dat een persoon ofwel slim geboren is, gemiddeld of dom, en dat dit blijft voor het hele leven. Maar nieuw onderzoek toont dat het brein meer zoals een spier is: het verandert en wordt sterker wanneer je het gebruikt.

Wetenschappers zijn in staat geweest om te laten zien hoe het brein groeit en sterker wordt wanneer je leert. In de growth mindset-workshop wordt beschreven hoe de hersenen nieuwe verbindingen vormen en groeien wanneer je oefent en nieuwe dingen leert. “Wanneer je nieuwe dingen leert, vermenigvuldigen de kleine verbindingen in je hersenen zich en worden deze sterker. Hoe meer je je jezelf uitdaagt om te leren, hoe meer je hersencellen groeien. Dingen die je eerst heel moeilijk of zelfs onmogelijk vond worden dan gemakkelijk (zoals een vreemde taal leren of algebra leren). Het resultaat is een sterker, slimmer brein.” (Dweck, 2006)

In de workshop wordt verteld dat niemand lacht met baby’s en zegt hoe dom ze wel niet zijn omdat ze niet kunnen spreken. Ze hebben het gewoon nog niet geleerd. Aan de leerlingen worden afbeeldingen van hersenverbindingen getoond. Op deze afbeeldingen kunnen ze zien hoe de dichtheid van de hersenverbindingen verandert tijdens de eerste levensjaren, wanneer baby’s hun aandacht richten, de wereld bestuderen en leren hoe ze dingen moeten doen. [Dweck, 2006] Over een reeks van sessies, door middel van activiteiten en discussies, worden de studenten studievaarigheden aangeleerd. Ook wordt getoond hoe de lessen van de growth mindset van toepassing zijn op hun studie en schoolwerk. [Dweck, 2006]

Studenten vinden het leuk om te leren over de hersenen en de discussies zijn heel levendig. De commentaren van leerlingen spreken voor zichzelf: “Je bedoelt dat ik niet dom hoef te zijn?” De workshop vertelt dat je de baas bent over je eigen hersenen. Je kan je brein helpen groeien door te leren. [Dweck, 2006]

Carol Dweck (2006) onderzocht de invloed van een growth mindset-workshop (van 8 sessies) bij kinderen. Er waren 2 groepen adolescenten. Groep 1 kreeg de growth mindworkshop. In deze workshop werd de growth mindset aangeleerd en hoe ze deze konden toepassen op hun schoolwerk. Groep 2 kreeg een workshop voor het trainen van studievaardigheden, de growth mindset werd hierbij niet aangeleerd. De leerkrachten wisten niet aan welke workshop de studenten deelnamen. Om het effect na te gaan van de workshops werden de wiskundescores van voor het experiment vergeleken met deze na het experiment. Wiskunde reflecteert immers echt het leren van uitdagende nieuwe concepten (Dweck, 2006).

Beide groepen leerlingen behaalden een lage score voor wiskunde voor de workshop. Na de workshop was er een duidelijke vooruitgang voor de studenten van de growth mindset-workshop. Zij behaalden een beter resultaat op wiskunde dan de studenten die deelnamen aan de studievaarighedenworkshop. Bovendien merkten de leerkrachten ook een duidelijke verandering op vlak van gedrag en motivatie van de leerlingen. De growth mindset- leerlingen namen vrijwillig deel aan extra groepsbijlessen tijdens hun middagpauze of na school. Door het vooruitzicht van een enorme verbetering waren deze studenten zeer gemotiveerd. De andere groep (groep 2) maakte geen vooruitgang voor wiskunde. Deze studenten werd niet geleerd om anders te denken over hun hersenen (growth mindset). Hierdoor waren ze niet gemotiveerd om de geleerde vaardigheden om te zetten in de praktijk. [Dweck, 2006]

Kortom, verandering naar een growth mindset, zorgt ervoor dat studenten gemotiveerder zijn, zich meer inspannen en bijgevolg betere prestaties halen.

Breinleren

Brainology is een Engelstalig, educatief softwareprogramma dat de prestaties van leerlingen vergroot door het ontwikkelen van een growth mindset. Het programma werd ontwikkeld op basis van het onderzoek van professor Carol Dweck en het wordt gebruikt om studenten te helpen succesvolle actieve leerders te worden.

Lees meer

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven