Metacognitie:
grip krijgen op leren, greep krijgen op leven.

31.5.2013Wout Decré

Soorten mindsets

Fixed mindset versus Growth mindset

Mensen met een fixed mindset geloven dat hun eigenschappen (intelligentie, persoonlijkheid, talenten) vast staan en niet kunnen veranderen. Mensen worden gelabeld als ‘slim of dom’, ‘respectvol of respectloos’, ‘goed in talen of niet’, … Eigenschappen moeten dan ook bewezen worden ten aanzien van jezelf en anderen.

Elke situatie vraagt immers voor bevestiging van je intelligentie of persoonlijkheid. Situaties worden dan ook voortdurend geëvalueerd: ‘Zal ik hierdoor slim of dom lijken?’ – ‘Zal ik slagen of falen? ‘, – ‘Zal ik mezelf een winnaar of verliezer voelen?’, … [Dweck, 2006] Volgens fixed mindset-mensen staat succes hebben gelijk aan slim zijn of meer getalenteerd zijn dan anderen. Zij zijn ervan overtuigd dat slimme mensen geen fouten maken, terwijl dit wel het geval is. Men is bang om fouten te maken, falen wordt immers gezien als ‘dom zijn’. Fouten en negatieve feedback worden dan ook zoveel mogelijk vermeden en genegeerd. Ook inspanning komt niet voor in de fixed mindset. Wanneer je bekwaam of getalenteerd bent in iets, zou alles vanzelf moeten gaan. Alleen ‘domme’ mensen moeten hard werken. Wanneer iets moeilijk is, haken de fixed mindset-mensen dan ook af. Uitdagingen en moeilijke taken worden vermeden, aangezien het risico op falen hierbij groot is en hierdoor het ‘slim zijn’ wordt ondermijnd. [Dweck, 2006] Ten slotte vormt de fixed mindset een belemmering voor het leren. Deze visie gelooft immers dat intelligentie vast staat en niet veranderd kan worden. Prestaties weerspiegelen je intelligentie. Een minder goede of slechte prestatie betekent dan dat je minder intelligent bent, of zelfs dom. Dit remt het leren.

Een slechte score op een wiskundetest betekent dat je niet goed bent in wiskunde en hier niets aan kan veranderen. Bijgevolg ga je minder hard studeren voor voor wiskunde omdat dit toch geen zin heeft. Dit zorgt ervoor dat je ondermaats blijft presteren, terwijl je betere resultaten zou kunnen behalen door harder te werken, bijkomende uitleg te vragen en andere leerstrategieën uit te proberen (growth mindset). [Dweck, 2006]

World of The Jumper by Suhari Minggu Ningsih Soekandar - Downloaded from 500px

Growth mindset

Mensen met een growth mindset geloven dat hun meest elementaire vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door middel van hard werken en toewijding. Deze visie leidt tot een liefde voor leren en een grote gedrevenheid. Hoewel mensen op verscheidene vlakken van elkaar kunnen verschillen, kan iedereen veranderen en groeien door ervaring en inspanning. Het is onmogelijk om het werkelijke potentieel van een persoon te bepalen. Intelligentie en talent zijn slechts het startpunt voor de ontwikkeling.

Volgens de growth mindset staan talenten niet vast. Talenten kunnen verder ontwikkeld worden en nieuwe talenten kunnen ontdekt worden. [Dweck, 2006] Volgens growth mindset-mensen staat succes hebben gelijk aan jezelf continue uitdagen en steeds verder ontwikkelen. Zij geloven, terecht, dat iedereen fouten maakt (zelfs de grootste genieën). Alleen door fouten te maken kan je immers bijleren. Falen wordt dan ook gezien als een actie en niet als een label (zoals in de fixed mindset). Fouten en negatieve feedback worden aangenomen en ganalyseerd met als doel om hieruit te leren en de volgende keer opnieuw te proberen. Falen kan een pijnlijke ervaring zijn, maar door ermee om te gaan kan je ervan leren. Door te leren uit je fouten, nieuwe strategieën uit te proberen en alle mogelijke leermiddelen te gebruiken wordt er geprobeerd om zichzelf steeds te verbeteren. [Dweck, 2006] Inspanning is de sleutel tot succes. Immers hoe harder je aan iets werkt, hoe beter je erin zal worden. Zelfs de grootste genieën hebben hard moeten werken voor hun succes. Growth mindset-mensen hebben een voorkeur voor moeilijke taken of uitdagingen. Hieruit kan je immers veel meer leren dan van een makkelijke taak. Mensen met een growth mindset voelen zich slim wanneer ze aan iets moeilijk lang moeten werken, steeds opnieuw lerende van hun fouten waardoor ze geleidelijk vooruitgang maken. [Dweck, 2006]

Ten slotte bevordert de growth mindset het leren. Intelligentie staat niet vast, maar kan blijvend groeien door hard te werken en uit fouten en feedback te leren. Het doel van deze studenten is niet om de beste scores in de klas te hebben, maar wel om dingen bij te leren. Door deze leerinstelling behalen ze betere resultaten. Wanneer een score tegenvalt, confronteren deze studenten zichzelf met hun fouten en zoeken ze nieuwe leerstrategieën om deze op te lossen. Ze zijn ,net zoals de fixed mindset, teleurgesteld door een slechte score maar gaan er direct mee om zodat ze volgende keer beter kunnen presteren. Zo zullen ze voor een volgende test harder leren en andere studiestrategieën uitproberen. [Dweck, 2006]

Dit interesseert je wellicht ook:

31.5.2013Wout Decré0

Als metacognitie ontbreekt

31.5.2013Wout Decré0

Leren over leren

31.5.2013Wout Decré0

Metacognitie als sleutel tot zelfsturing en leidinggeven