Metacognitie:
Metacognitie als rode draad in de therapeutische praktijk